מפת התיישבות

מפת ההתיישבות – תכנית עתידית לצמיחת הנגב והגליל

למעלה מ-16 מיליון שני אדם יחיו בישראל בשנת 2048.

אם תמשך המגמה הנוכחית ואוכלוסיית ישראל תמשיך בתנועתה כלפי המרכז, כ-12 מיליון בני אדם צפויים לגור בין נצרת לקרית גת.

 

בהתחשב במגבלות אפשרויות פיתוח התשתיות הקיימות בגוש דן המורחב, מדובר בכמות תושבים משתקת שנגזרות לה צפיפות, מחירי דיור בלתי ניתנים להשגה וירידה באיכות החיים הכללית.

 

אנו, בתנועת אור, מאמינים שתחזית זו מחייבת היערכות מיוחדת וחשיבה לטווח ארוך, אשר את מסקנותיה יש להוציא אל הפועל כבר עתה – לעשות כבר היום פעולות שתשפענה על כלל האתגרים החברתיים-כלכליים בכל המגזרים בישראל.

 

איך מביאים עוד מיליוני איש לנגב ולגליל?

הנגב לבדו מהווה 60% משטחי המדינה ומאכלס רק כ-8% מתושביה; הגליל, המהווה כ-16% משטחי המדינה, מאכלס 16% מהאוכלוסייה בלבד. כך, 76% משטחי ישראל מאוכלסים על-ידי 24% מתושביה בלבד.

מטרתה של תוכנית “מרכזים לישראל” הינה לאפשר צמיחה בריאה של אוכלוסיית הנגב והגליל עד לשנת 2048.

 

התוכנית ממליצה על הרחבת אוכלוסיית הנגב לכ-3.3 מיליון תושבים ואוכלוסיית הגליל לכ-3.05 מיליון תושבים, כך בשנת 2048 הם יאכלסו יחד כ-40% מתושבי המדינה.

 

התפיסה היא שיש להפסיק את הישענותה של ישראל על מרכז כלכלי-חברתי אחד – גוש דן, וכי יש ליזום היווצרותם של שני מרכזים מטרופוליטניים משמעותיים נוספים, באר שבע בנגב ומרכז נוסף בגליל המזרחי, על מנת לאפשר צמיחה דמוגרפית ופריסת אוכלוסייה נכונה בישראל.

הגליל בשנת 2048

קונספט: תנועת אור | פיתוח: WEB MEDIA GROUP

© כל הזכויות שמורות לתנועת אור