החזון

חזון תנועת אור

מימוש מלוא הפוטנציאל האנושי, החברתי, הכלכלי וההתיישבותי הגלום בנגב ובגליל באמצעות עשייה הנוגעת בכל תחומי החיים ובכל חלקי החברה הישראלית, במטרה להפוך את ישראל למדינה טובה יותר.

קונספט: תנועת אור | פיתוח: WEB MEDIA GROUP

© כל הזכויות שמורות לתנועת אור