מינהלת ציבורית

המינהלת הציבורית של תנועת אור מורכבת ממובילי דעה ומצטיינים בתחומם, מנהיגות ומנהיגים, אשר תורמים מזמנם ומניסיונם להובלת תנועת אור להגשמת חזונה ועמידה ביעדיה.

חברי המינהלת נפגשים מספר פעמים בשנה על-מנת לקבל דיווחים שוטפים מהנעשה בשטח וללוות את התפתחות הארגון והעמידה ביעדיו. חברי המינהלת הציבורית (עפ”י סדר א ב):

קונספט: תנועת אור | פיתוח: WEB MEDIA GROUP

© כל הזכויות שמורות לתנועת אור