כחלק ממימוש חזון ישראל 2048 לעתיד משותף, אותו מקדמת תנועת אור, מקודם מיזם עיר שווה – מאיץ רב-ערוצי לצמצום פערים בין ערי הפיתוח לערי המרכז המהווה פלטפורמה למינוף הערים הללו במישור הכלכלי, הקהילתי והדמוגרפי. המיזם פועל בדימונה, אופקים ועכו ובקרוב ב-4 ערים נוספות. צוות הצמיחה הכלכלית בתנועת אור אמון על עידוד תעסוקת העתיד בעיר ומיישם זאת על ידי פיתוח אקו-סיסטם חדשנות ייחודי המורכב ממספר עוגני חדשנות המהווים מוקד משיכה לחברות הייטק ועל ידי מיפוי הזדמנויות נדל”ן והובלת קמפיינים ותהליכי ליווי של  חברות הייטק לעיר.

עמותת תנועת אור, פונה בזאת לבעלי נכסים המיועדים לשימוש מסחרי (משרדים)בקריאה ליצירת שת”פ להקמת מאגר של נכסים פנויים שישמש אבן שואבת להבאת חברות טכנולוגיות ואחרות לרובע המנדטורי בעכו.

בעלי נכסים שברצונם להיות חלק מהיוזמה המתוארת אשר ברשותם משרדים/חללי עבודה המיועדים לחברות חדשנות והעומדים בכל התנאים המפורטים להלן מוזמנים להציע את הנכס/ים שברשותם למאגר המתגבש

 1. מיקום הנכסים – ברובע המנדטורי בעכו או בסביבתו. גבולות השטח :  כביש 8510 ממזרח, נתיב חטיבת גולני בצפון, רחוב ההגנה במערב, רחוב יהונתן החשמונאי בדרום.
 2. מצב פיזי של הנכסים – שלמים ופנויים לאיכלוס וכוללים שירותים נלווים (לובי, מטבחון, שירותי ניקיון ואחזקה)
 3. שטח הנכסים – 800 מ”ר ומעלה (מה שיאפשר פתרון הולם לחברות גדולות) .
 4. מצב משפטי של הנכסים – מיועדים להשכרה או למכירה.

על המציע להיות עוסק מורשה/גוף מאוגד כדין מנהל ספרים כחוק.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי פניה שתעשה על ידי מי שאינו הבעלים/החוכר הרשום של הנכס לא תטופל.

תנועת אור תפעל בשיתוף עם בעלי נכסים אשר נכסיהם ימצאו מתאימים למאגר המתגבש  לאיתור  תאגידים ויוזמות בתחום החדשנות מתאימים לאכלוס נכסים אלה . במסגרת זו תנועת אור תפעל להקמה וניהול קמפיין מדיה ויח”צ  לקריאה לחברות לעכו אשר עשוי לכלול, בין היתר, ובמקרים המתאימים :

 • בניית אסטרטגיית שיווק.
 • הפקת ויזואל ועיצוב חומרי שיווק.
 • ניהול ותפעול קמפיין דיגיטלי, אורגני ותוכנית יח”צ.
 • טלמרקטינג – מענה ראשוני ללידים נכנסים.
 • ליווי תהליכי מעבר חברות – הנגשת הטבות ומענקים, פיתוח עסקי, וגיוס עובדים.

אנו פונים בזאת לכל מי שהוא בעל זיקה לתחומים אלו, המחזיק בנכס/ים רלוונטיים העונים על התנאים שפורטו לעיל , ומאמינים בחזון החדשנות בעיר עכו – להצטרף אלינו בהקמת מאגר של נכסים זמינים אשר יהווה אבן שואבת לפיתוח מרכז עסקי לחדשות בלב העיר עכו.

תוכנית פעולה פרטנית תבנה מול כל חברה העומדת בקריטריונים שהוגדרו בקול קורא זה.

ניתן להציע נכסים בהתאם לתנאים המפורטים בקול הקורא עד תאריך 20.9.22

מסמכים שיש לצרף להצעה:

 • תעודת התאגדות (אם המציע אינו אדם פרטי)
 • אישור על ניהול ספרים כחוק וניכוי מס במקור
 • אישור על הזכויות בנכס (נסח טאבו/אישור מינהל/אישור חברה משכנת)
 • תשלום ארנונה אחרון בנכס
 • מפרט טכני של הנכס/תמונות של הנכס

 

לשאלות והגשת הצעות ניתן לפנות במייל ובטלפון לעילום אביגדורי- מנהל צמ”כ גליל, תנועת אור.

eylom@or1.org.il  / 050-6554900

לתרומה

הירשם לניוזלטר


קישורים שימושיים

צור קשר

בית בלומפילד, רחוב ההגנה 30, באר שבע

© כל הזכויות שמורות לתנועת אור

קונספט: תנועת אור | בניית אתרים
Skip to content