מחלקת המחקר

מחלקת המחקר – ידע שמוביל לעשייה

מחלקת המחקר בתנועת אור אוספת מידע סביב השעון והופכת אותו לידע נגיש ולכלי עבודה אפקטיבי עם יכולת תגובה בזמן אמת ובהתאם למציאות הדינמית בשטח.
המחקרים נערכים במספר תחומים:

  • בקרה פנימית של יחידת הליווי והמעבר – ניתוח שיחות עם מתיישבים והסקת דרכי התקשרות.
  • מידע וניתוח נתונים על יישובי הנגב והגליל – נתונים סטטיסטים על היישובים, הזדמנויות, חולשות וחוזקות.
  • שיווק והסברה – מחקרי תודעה ותדמית נתפסת של הנגב והגליל, הבנה של מניעים וחסמים בתחומי החיים השונים. מחקרים על אפקטיביות של מהלכי פרסום ושיווק והסקת דרכי פעולה עתידיות.
  • אסטרטגיה – איסוף וניתוח מידע מספרי וסטטיסטי של מפת התיישבות בדגש על אוכלוסייה והגירה.

קונספט: תנועת אור | פיתוח: WEB MEDIA GROUP

© כל הזכויות שמורות לתנועת אור