ממשל

תנועת אור פועלת בקשר הדוק עם כנסת ישראל ומשרדי הממשלה הרלוונטיים לקידום הנגב והגליל.

 

בשבע השנים האחרונות, הארגון מעורב בהתנדבות, בהקמת וניהול שדולת הפריפריה/ הנגב והגליל בכנסת. במסגרת השדולה תנועת אור מייצרת מודעות וקידום חקיקה, פעולות מחקר, שאילתות והצעות לסדר היום ובשיא הפעילות אף הקמנו וועדת משנה לענייני פריפריה בוועדת הכספים של הכנסת.

 

הארגון מאמין שכל פועלו הוא עם ובשביל המדינה ולא במקומה. על כן- כל יוזמה או רעיון מובאים מיידית למשרד הרלבנטי במסגרת של “פורמט יוזמה”, או טיוטה להחלטת ממשלה.

 

הארגון איננו עובד עם חברות לובינג ומאמין שתושבי הנגב והגליל, הם המייצגים הטובים ביותר של עצמם. מדיניות זו מוכיחה את עצמה ובעשור האחרון זכתה תנועת אור לשיתוף פעולה עם כל הממשלות, בעבודה רציפה עם עשרות אגפים במשרדי הממשלה השונים, במגוון פרויקטים אשר סייעו לשינוי של ממש בשטח בהיבטי רגולציה, תקציב וביצוע.

קונספט: תנועת אור | פיתוח: WEB MEDIA GROUP

© כל הזכויות שמורות לתנועת אור