פיתוח כלכלי

מטרת העל של תנועת אור היא יישוב הנגב והגליל

 

תנועת אור קמה במטרה עליונה אחת, יישוב הנגב והגליל, מטרה זו ממוקמת בלב הקונצנזוס מאז קום המדינה ואולי פה טמון האתגר. תושבי האזורים הללו לקחו על עצמם חלק לא פרופורציונאלי במשימה הלאומית של הקמת מדינה והגנה על גבולותיה, האזורים הללו הם חלק בלתי נפרד מהמדינה אך לאורך השנים הצמיחה באזורים הללו הייתה נמוכה מהצמיחה בשאר אזורי המדינה. השגת יעדים של צמיחה (דמוגרפית וכלכלית) בנגב ובגליל, לא יכולה להיות מושגת רק האמצעות פעולה במישור אחד – היא דורשת קידום של כל 8 מרכיבי ההתיישבות: דיור, תרבות, תעסוקה, חינוך, בריאות, בטחון אישי, תשתיות, רווחה וקהילה.

 

קידום הצמיחה בנגב ובגליל, יכול להיות מושג רק ע”י צמיחה דמוגרפית מואצת לצד צמיחה כלכלית שמשפיעים באופן ישיר על היכולת של הרשויות לקדם כמותית ואיכותית את 8 מרכיבי ההתיישבות שצוינו לעיל.
מעל עשור תנועת אור התמקדה ביצירת הצע פתרונות דיור בהתיישבות, בסיוע בהקמת קהילות, בקידום דמוגרפי אזורי ישיר ע”י יצירה וחיבור של גרעינים ליישובים קיימים וע”י יצירת מרכז מידע שמסייע בקבלת מידע עדכני ורלוונטי על אפשרויות ההתיישבות בנגב ובגליל.

 

הנגב והגליל הם מרחבי הזדמנות אזוריים שניתן לעשות בהם דברים חדשים, או מחדש, עם יותר חשיבה מקדימה, עם ראיה אסטרטגית ובניה נכונה של הכלכלה האזורית לטווח ארוך – זהו הסוד להצלחה של חברה וכלכלה משגשגת. על כן, אנו רואים חשיבות עליונה בזיהוי היכולות והצרכים העתידים של האזור. מחויבותנו ליצור עתיד ורוד – כחול – לבן בנגב ובגליל.
בחזוננו אנו רואים הזנקת האזור באמצעות תכוניות אסטרטגיות כלכליות ויישומן, לצד יצירת זרם אנושי המממש את הפוטנציאל הגלום בהן. שניהם יחד יובילו לצמיחה של משרות איכותיות בנגב והגליל. אם נדע לחזק ולייצר את העוגנים ולצד מנגנון ותשתיות לצמיחה, הדרך לכלכלה אזורית אורגנית וצומחת – סלולה.

 

תנועת אור רואה את עצמה מסייעת לפיתוח הכלכלה האזורית בארבעה מישורים:

1. הון אנושי
2. תשתיות ליצירת משרות
3. מעבר חברות
4. יזמות אזורית

קונספט: תנועת אור | פיתוח: WEB MEDIA GROUP

© כל הזכויות שמורות לתנועת אור