תשתיות ליצירת משרות

תשתיות ליצירת משרות

אחת המסקנות שחוזרות ממקרי בוחן רבים, היא שבבואנו להאיץ צמיחה אזורית ישנם מרכיבי בסיס בעלי תפקיד משמעותי, כמו תחבורה, מוסדות עוגן, מוסדות אקדמיים, פארקי תעשייה מודרניים, חיבור לתשתיות רלוונטיות וכדומה.

בגלל החשיבות הרבה של נושא התשתיות והפלטפורמות לצמיחה, תנועת אור לוקחת על עצמה לזהות ולקדם תשתיות בעלות פוטנציאל השפעה כלכלי משמעותי.

תנועת אור נמצאת בקשר רציף עם גורמים בזרוע המבצעת והמחוקקת על מנת להציף פערי תשתיות ופלטפורמות.

הארגון מסייע בקידום פרויקטים והחלטות ממשלה חשובות לאזור ופרויקטים בעלי פוטנציאל השפעה אזורי משמעותי.

 

אסטרטגיה Bottom Up ברמה העירונית

כחלק מהאסטרטגיה הכוללת של תנועת אור, בשנים האחרונות הושם דגש משמעותי במעורבות בצמיחה הכלכלית והדמוגרפית של היישובים העירוניים בנגב והגליל.

תנועת אור העמיקה את קשריה עם היישובים העירוניים ומשתדלת לתרום את חלקה הצנוע בחיבור התוכניות האסטרטגיות העירוניות לתוכנית אזורית כוללת ומעורבת בפרויקטים מסוימים בתוך יישובים אלה.

הרקמה הכלכלית העירונית מורכבת מאוד.

לפיכך, יש לאתר את הצרכים של הרקמה העירונית ולזהות לאן היא יכולה ונכון שתתפתח ולבנות את המטודולוגיה שתיצור אקלים של צמיחה בראייה והשפעה  אזורית עתידית.

כיום תנועת אור נמצאת בתהליכים עם יישובים שונים, כל יישוב בתמהיל הפעולות המתאימות לו.

 

תנועת אור שמה לעצמה מטרה להעצים את מעורבותה במרחב העירוני במגוון ערוצי עשייה;

 • בממשק ההתיישבותי:
  • זיהוי ופניה לקהלי יעד פוטנציאליים
  • קמפיינים ממוקדים
  • יצירת גרעיני תעסוקה
 • איתור הזדמנויות ומעורבות בפיתוח קונספטים עירוניים לאזורי התעסוקה בעיר
 • זיהוי פערים דחופים ומעורבות בפיתוח תשתיות אזוריות
 • קידום מגה פרויקטים בעיר בעלי השפעה אזורית
 • פיתוח ועידוד יוזמות קהילתיות ברמת השכונות והעיר
 • יצירת מתחמי יזמים
  ועוד

קונספט: תנועת אור | פיתוח: WEB MEDIA GROUP

© כל הזכויות שמורות לתנועת אור