מכרזים וספקים

ראשי - מכרזים וספקים

1. מכרז שירותי צילום ועריכת וידאו עבור מיזם 'עיר שווה'

תנועת אור להתיישבות בנגב והגליל (להלן: 'תנועת אור') הפועלת במסגרת מיזם 'עיר שווה' בשיתוף משרד השיכון והמשרד לשוויון חברתי פונה בזאת למציעים להגיש הצעות למתן שירותי צילום ועריכת וידאו עבור מיזם 'עיר שווה'.

לפרטים נוספים הקליקו כאן2. מאגר המידע של תנועת אור – מס' מאגר 700041998

בהתאם להנחיות הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים הננו מתכבדים להודיע באת כי הליך להחלפת בעלים במאגר שבנדון במסגרת רה-ארגון תאגידי.
הבעלים הקיימים: אור תנועה להתיישבות בא"י אגו"ש מרכזית חקלאית בע"מ, מ.א 570041251, מרח' ההגנה 30 באר שבע.
הבעלים מבקשים להחליפם: אור לנגב ולגליל (ע"ר) מס' 580564359 מרח' ההגנה 30 באר שבע.

בכבוד רב,
אור תנועה להתיישבות בא"י
אגו"ש מרכזית חקלאית בע"מ