מכרז סרטוני וידאו

ראשי - מכרז סרטוני וידאו

מכרז לגיבוש תכנית עסקית-כלכלית לגיבוש תכנית עסקים למיזם 'עיר שווה'

תנועת אור להתיישבות בנגב והגליל (להלן: 'תנועת אור') הפועלת במסגרת מיזם 'עיר שווה' בשיתוף

משרד השיכון והמשרד לשוויון חברתי פונה בזאת למציעים להגיש הצעות למתן שירותי צילום

ועריכת וידאו עבור מיזם 'עיר שווה'.

לפרטים נוספים הקליקו כאן