World Leadership Council

לתנועת אור ועדה מייעצת בינלאומית, אשר מורכבת מתומכים מהארץ ומהעולם. מטרותיה של  הוועדה הן לייצג את הארגון בפני הרשויות השונות, לסייע בחשיבה, רישות ובגיוס משאבים. חברי הוועדה מקבלים דיווחים אישיים על בסיס רבעוני ומבקרים על פני השנה בפרויקטים השונים בנגב ובגליל. כמו-כן, מארגנים חברי הוועדה אירועים למודעות וגיוס כספים בקרב חוג מכריהם ועושים הכל על-מנת לקדם את מטרות הארגון במדינה בה הם מתגוררים. חברי הועדה המייעצת הבינלאומית עפ"י סדר א- ב:
לתרומה

הירשם לניוזלטר


קישורים שימושיים

צור קשר

בית בלומפילד, רחוב ההגנה 30, באר שבע

© כל הזכויות שמורות לתנועת אור

קונספט: תנועת אור | בניית אתרים בניית אתרים